Antingen lever de inte som de lär eller så skiter deras kunder i sin egen banks säljrek, för idag ligger MSI på första plats bland nettoköparna i Swedbank. Det som är mer intressant är dock att omsättningen i Swedbank mer än halverats sedan rapporten. Jag tror att rapporten tog musten ur blankarna och att det nu är dags för dem att stänga sina positioner. Därför haglar säljrekarna nu medan drakarna köper tillbaka. När de köpt färdigt kan ni vara så säkra på att köprekarna kommer, lagom till det att Q1-rapporten släpps.

Jag är villig att slå vad om att Q1-rapporten kommer att sätta punkt för Swedbank som en extremt spekulativ aktie.

Det som är bra med den minskade omsättningen är att likviditeten minskar. Därmed blir det oerhört svårt för blankarna att komma ur sina positioner utan att köpa upp kursen, gott åt dem. 25 miljoner aktier är kvar att återköpas, det kommer att ge avtryck på kursen, var så säkra. Ju mindre likviditet desto mer långsiktiga tvingas ägarna att bli, och därmed lär resan mot en stabil och “tråkig” bank börja. När väl vi når kurser kring 120 kr anser jag Swedbank kommer att vara en mycket “defensiv” aktie att ha i portföljen.

Just nu får vi meddrag av USA som verkar gå ganska starkt frammåt. Det gör nog också en hel del blankare ganska nervösa.