Ni som läser min blogg vet att jag gillar aktier där ledningen själva äger stora mängder. Paradexemplet är förstås Ola Rollén, VD för Hexagon och ägare till 2.8 miljoner aktier.

Efter Swedbanks senaste kvartalsrapport köpte Wolf 2500 aktier och har nu totalt 77.500 aktier. Det är bra att han köper, även om jag gärna hade sett att han köpt ännu fler med tanke på den lön han förmodligen har.

En som däremot köper för fulla tyglar är riskchefen för Baltikum, Göran Bronner. Han köpte efter senaste kvartalsrapporten över 23.000 aktier och äger efter detta 140.000 aktier.

Det enda som förbryllar mig är att både Wolf och Bronner köper a-aktier. Wolf köpte gången tidigare också a-aktier!? Man tycker att dessa personer som måste se långsiktigt på sitt innehav borde köpa preferensaktien istället. Så vilka kan då skälen vara till att de köper a-aktien?