Totalt minskade blankningen på börsen med nästan 100 miljoner aktier. I Swedbank minskade blankningen med 7 miljoner aktier och totalt är nu 25 miljoner tillgängliga för utlåning. Även blankningen i Volvo minskade kraftigt med ett fall på 15 miljoner aktier. Totalt är nu 25 miljoner tillgängliga för utlåning. Att just Volvo blev så hårt blankad inför sin rapport kan nog förklara varför aktien backat på sistone trots de klart ljusare framtidsutsikterna. När nu bolagen med generösa återköpsprogram får svårigheter (se t.e. på MAN) kommer både Volvo och Scania att kunna ta tillbaka förlorade marknadsandelar.

Den som intresserar sig för blankningen och vill läsa siffrorna kan varje måndag se förra veckans blankningsmängd här. Filtrera sedan på “Weekly – Stock Lending – STO” och öppna filen i Excell.