Jag tror att vi snart kommer att se en vändning på världens börser. Jag har egentligen inga vidare belägg för detta, men några av de indikatorer jag följer på magkänsla har vänt och signalerar i min mening för potentiell vidare uppgång. Vilka undrar ni? Det är förstås svårt att precisera, men en sak jag noterat är att Kina legat steget före resten av världen både i uppgången och i den senaste nedgången. Jag tror inte det är omöjligt att Kina visar vägen ur den tillfälliga dippen heller. Jag har noterat att Kina de senaste dagarna har kunnat trotsa både USA och västvärlden med rätt kraftiga uppgångar mot, eller över, en procent trots att det varit både skakigt och backande börser i såväl USA som Europa. Skulle trenden hålla i sig kan landet kanske visa vägen även denna gång. Idag har dock Kina haft stängt varför vi inte får så mycket input just idag. Ännu är det bara några dagar som Kina stått emot, men kanske kan det bli ett uppbrott snart. Jag anser fortfarande att det finns många billiga OCH stabila bolag med duktiga och seriösa ledningar på börsen, inte minst Swedbank.

Rätt eller fel? Jag säger som David Myslinski på Redeye, “Nästa vecka vet vi hur det gick”. Fast helst skulle jag vilja ändra till, “Nästa halvår vet vi hur det gick”.