SEB delar ut 1 kr/aktie. Med nästan 2.2 miljarder utestående aktier kostar utdelningen bolaget ganska precis 2.2 miljarder SEK. Bolaget delar därmed ut betydligt mer till aktieägarna än vad man tjänade under hela 2009. Samtidigt sjunker bolagets kärnprimärkapitalrelation på kvartalsbasis med 0.1% till 11.7%. Vidare säger sig bolaget ha sett en definitiv botten i Baltikum, och kanske är det detta som gör att man vågar dela ut pengar till aktieägarna, eller så beror det på påtryckningar från giriga Investor. Börje Ekholm kanske har gått ner i vikt på sistone och behöver äta upp sig lite? Räntenettot hamnar under fortsatt press, som väntat, men här lever SEB inte ens upp till Swedbank.

På det stora hela tycker jag SEB målar upp en klart ljusare bild av läget än vad Swedbank gjorde. Exakta orsaker till de två versionerna är svåra att hitta, men troligtvis har Swedbank allt att vinna på att vara extra försiktiga i såväl sina uttalanden som finansmässiga marginaler. Även om jag inte gillar Investor så kan jag inte för mitt liv se att man medvetet skulle köra omkull banken. Utdelningen är således säkerligen något man anser sig ha råd med samtidigt som man tycker man har tillräckligt höga kapitalreserver inom banken. Att man sett botten i Baltikum kan vara ytterligare en orsak. Jag tvivlar inte på att dem har rätt, men det kommer i så fall att gälla även för Swedbank.

Swedbank växer alltmer fram som en försiktig bank som sätter nya, kundrealterade mål i fokus. Samtidigt som man tar enormt konservativa reserveringar för kreditförluster väljer man att avstå marknadsandelar tills man fått bolaget på fötter igen. Wolf har uttalat sig om att man redan jobbar pro-aktivt mot den skuldbörda som kommer att tynga svenska låntagare när väl räntorna sätter fart uppåt igen, vilket bland annat betyder att man går miste om marknadsandelar på hemmaplan, på bekostnad av kvalité, anser jag. Kanske är det rätt strategi, kanske inte. Det får framtiden utvisa. Men en stark bank som tar hand om befintliga kunder blir en bank som folk har förtroende för och vågar ansluta sig till.

Oavsett vilka finansiella stabilitetsåtgärder man kommer att tvinga in de svenska bankerna i känner jag mig övertygad om att banken kommer att bli överkapitaliserad en vacker dag. Även om alla kreditförluster, mot förmodan, skulle ätas upp av Baltikum så kommer banken tjäna minst 10 miljarder per år utan några uttalade expansionsplaner. SEB’s rapport visar att bankerna redan i dagsläget i egentlig mening har råd att dela ut pengar, vilket förmodligen betyder att utdelningen blir desto större när den väl kommer även för Swedbank.