Dagens Industri skriver idag att Baltfrossan är över och att de svenska bankerna knappst längre riskerar någon kollaps. Jasså? Läs artikeln här. Samtidigt skrev någon på Avanzas forum att det var märkligt så mycket den Estniska börsen rusat bara i år (hela 21%). Jag är dock inte speciellt förvånad med tanke på att övriga världen redan visat vägen genom att stiga väldigt kraftigt och snabbt.

Börserna i Baltikum har rusat ganska länge nu. Att det blir bra avkastning i år, och på kort tid är bara för att det är en fortsättning på den stigande trenden som startade förra året. Börserna i Baltikum har tagit samma vändning som övriga världen, fast något senare, liksom även Moskvabörsen gjorde. Börserna vänder, som bekant, långt innan den reala ekonomin. Min teori är att de ekonomier som varit extremt nedtryckta (läs: tillväxtmarknaderna) vänder ännu tidigare och ännu häftigare.

Ponera att allt ska tillbaka till läget det var i. Då krävs det ju mycket mindre tid att få tillbaka större delar av sin investering i tillväxtländerna, givetvis behäftat med en högre risk. Men risk är marknaden villig att ta när man tror sig sett botten. Om det i väst vänder mellan 6-9 månader innan den reala ekonomin vänder så ligger det nära till hands att 12 månader är fullt rimligt i Baltikum.

Eftersom kreditförlusterna kommer sencykliskt för bankerna ligger det alltså nära till hands att tro att börserna vänder tidigare än förlusterna blir realiserade. Det fina med Swedbank är dock att man reserverat så ohyggligt mycket mer kapital än man har realiserat, samtidigt som man stadigt har en intjäningsförmåga på över 10 miljarder per år. Det gör att man bör ha marginaler för att klara 12 månader av förluster tills den reala ekonomin vänder. Något som nu även Dagens Industri verkar ha insett.

Min poäng är att börsrusning i Baltikum kan vara ett mycket tydligt tecken på att det är dags att investera i de svenska bankerna som är nedtryckta just för sin utlåning i dessa regioner. Den börsrusningen började redan förra året.

Men, eftersom Swedbank fortfarande inte värderas till mer än eget kapital och till synes helt utan medtagande av den extremt goda intjäningsförmågan så finns det gott om tid för alla att hoppa på tåget. Även om SEB värderas bara något högre än Swedbank i dagsläget har man inte alls reserverat i närheten av liknande belopp som Swedbank, varför SEB riskerar att dras med rätt dåliga rapporter under lång tid framöver, alternativt att Swedbank kan återföra en hel del reserveringar betydligt snabbare.

Bara ett litet tips, om ni vill slå index med bred marginal men ändå köpa ett bolag på Large Cap.