Det är inga små justeringar man gör. Från -4.3% till +1.6%.

Det jag vill ha sagt med detta är att det gäller att läsa in vad som händer i den stora världen för att våga gå emot strömmen. Inget förändras över en natt, men genom att snappa upp små makronyheter varje dag kan man till slut få en bild av läget, en egen bild. I Swedbanks fall handlar det ju om att få en bild av läget i Baltikum. Det mesta talar för att även dessa ekonomier håller på att vända upp igen, även om det inte skulle bli så kraftigt som prognosmakarna gör gällande.

Eftersom jag inte tror att Swedbank kommer att expandera lika snabbt i Baltikum, även om de lyckas rädda skinnet denna gång, så lär inte intäkterna från regionen bli särdeles remarkabla heller. Men att ekonomierna vänder får ändå två stora konsekvenser för banken:

1. Kreditförlusterna lär minska när företagen kommer igång med sin export och genererar vinster och de anställda får lön som de kan betala sina lån med.
2. Ektornet AB kommer att kunna dra fördel av höjda fastighetspriser när det väl blir dags för avyttringar.

———————————————————————————————————————————–

LITAUEN: REGERINGEN HÖJER BNP-PROGNOS, +1,6% I ÅR (Direkt) 
2010-02-01 12:37
 
STOCKHOLM (Direkt) Litauens regering höjer sin prognos om landets BNP-utveckling i år till +1,6 procent, från -4,3 procent tidigare. 2011 väntas en BNP-tillväxt om 3,2 procent.Det rapporterar Bloomberg News.Enligt finansminister Ingrida Simonyte väntar regeringen att exporten ska leda återhämtningen i Litauens ekonomiRegeringen räknar med ett budgetunderskott motsvarande 8 procent av BNP i år. Till 2012 ska underskottet ha pressats ned till 3 procent av BNP, och regeringen ser en möjlighet för ett inträde i eurosamarbetet 2014.