I USA har rapportperioden kommit klart längre och många tungviktare som Intel, IBM och Apple har redan rapporterat. Helt klart verkar det som om teknikaktierna går väldigt bra. Även om börserna i helhet verkar falla ser jag det som mycket positiva signaler att dessa bolag klarar av att inte bara möta förväntningarna, utan också slå dem. Det talar för att den reala vändningen verkligen varit. När vinsterna börjar stiga kommer också P/E-talen att stiga, det brukar gynna hela sektorer, alltså även dem som inte visat lika kraftig vinst som sina kollegor, ännu vill säga. Förhoppningen måste trots allt fortfarande finnas.

I Sverige är det förstås SKF, Ericsson och HM som först sätter tonen. Ericsson levde nätt och jämt upp till prognoserna och jag tror att detsamma kommer att gälla för HM, medan SKF skulle kunna överraska och då vägleda hela industrisidan.

HM är dock den ultimata tillväxtmaskinen och visar inga tecken på avmattning. Bolaget försöker öppna 10% nya butiker varje år och de har lyckats med det även under krisen. På sikt bör HM vara en av de mer stabila placeringarna man kan göra, fortfarande. Jag tror t.ex.  långt mer på HM än på Ericsson.

Oavsett vad man tror om bolagen ska det i alla fall bli intressant att läsa rapporterna och höra vad de har att säga om framtiden. För kom ihåg, det är framtiden som värderas i aktiernas pris, inte nödvändigtvis vad bolaget presterar just idag.