Tags

,

Idag läser man att lågkonjunkturen ännu inte gått över för Ericsson, enligt VD Hans Vestberg. Vi som läser dagspressen kontinuerligt minns kanske ännu Svanbergs ord i mitten av 2008 då han sa att finanskrisen inte alls drabbat telekomsektorn eller Ericsson nämnvärt och att han såg mycket ljust på framtiden. Frågan nu är om man ska tro att lågkonjunkturen för Ericsson snart gått över eller om man tror att dippen blir mer långvarig för just detta bolag? Min ståndpunkt är klar sedan länge. Jag anser att Ericsson är ett mycket stabilt och världsledande företag som säkert kan hålla jämn takt med börsens index, eller strax därunder. För jag tror inte att Ericsson har den ljusa framtid som ledningen målar upp och som så många svenskar verkar tro. Det som blir livsviktigt för Ericssons överlevnad är hur väl man kan ta marknadsandelar på tillväxtmarknaderna. Även om varumärket är starkt, för att inte säga extremt starkt, så har tillväxtregionerna en tendens att sällan välja det dyraste alternativet. Ofta är det kompromisser som präglar valen av konsumption i dessa länder, och det gäller för i princip alla varor och tjänster. De enda som klarar sig är de som riktar in sig på ett rikare övre skikt, ungefär som Apple. Mig veterligen har Apple inte för avsikt att sälja billiga budgetmobiler som tilltalar den breda massan, utan de vill hellre sälja dyra telefoner som i gengäld är fullspäckade av teknik och extremt användarvänliga. Deras stora marknad kommer inte att ligga i tillväxtländerna såvida de inte skapar en budgetmodell som tilltalar en bred medelklass i dessa länder.

Min poäng är att Ericsson är på väg åt samma håll. Samtidigt som Ericsson levererar system av högsta klass, och många är de som vittnar om att tekniken de använder sig av är världsledande, så säljer de mer på de redan utvecklade välkapitaliserade marknaderna där minsta teknikfördel premieras. Så kommer inte fallet att vara i tillväxtregioner som Afrika, Latinamerika, Indien och kanske Kina.

Kina ser ut att bli en världsspelare av mycket stora proportioner och det är då givet att den kinesiska marknaden kommer att bli extremt central i framtiden. Stora företag som Ericsson har redan svårt att slå sig in på grund av protektionism, en protektionism som jag inte tror kommer att avta i det närmaste. Dessutom har ju Kina Huawei som är på stark frammarsch och redan har konkurrerat ut Ericsson på en hel del av Ericssons hemmamarknader.

Så frågan är vad och hur Ericsson ska göra för att ta de marknadsandelar som Vestberg säger att man har för avsikt att ta. Tills den frågan fått ett tydligt svar ser inte jag något skäl till att investera i Ericsson.