Det är små signaler som t.ex. nyanställningar som skvallrar om hur företagen “verkligen” ser på framtiden. I Volvos fall tror man uppenbarligen på ökad produktion. Det är nu man ska gå in i Volvo om man vill ha aktien på 3-5 års sikt. Jag ger den min personliga “köp-stämpel”. Den köps i detta nu för 64:15 kr vilket är lågt med tanke på den potential som bolaget har på några års sikt, även om utdelningen för året slopas.