Igår sänkte Obama de amerikanska börserna och det finns väl anledning att tro att det påverkar även OMX negativt. Det sägs att orsaken till de kraftiga fallen är att Obama vill reglera de amerikanska bankerna  högre utsträckning.

Jag tycker förvisso att den senaste krisen har visat hur viktigt det finansiella systemet är för världens ekonomi och att det inte är mer än rätt att man gör vad man kan för att förhindra att liknande bubblor som byggts upp genom hög risk begränsas, samtidigt är maktkampen mellan politiker och finanshusen en mycket smal linje där det gäller för politikerna att hålla balansen väl. Som det ser ut nu vill politikerna köra över bankerna och det är inte bra att det är en nästintill dialoglös diskussion som förs. Den ena för och den andra tvingas dansa med. Det känns som om risken för att något slår bakut ökar dramatiskt. Jag tror inte att politikerna kan köra över bankerna helt och hållet. Även bankerna förstår självklart vilket enormt viktigt ansvar som vilar på dem för att inte samhället åter ska braka ihop, och de är nog inte rädda för att sätta hårt mot hårt om det skulle gå så långt.

Jag kan inte låta bli att tänka att det nog ändå blir skattebetalarna och alla andra i samhället som blir de stora förlorarna i slutändan. För oavsett hur stark regleringen blir från politikerna och oavsett hur stora kapitaltäckningskraven på bankerna kommer att bli kommer de enbart att slussa kostnaden vidare. Det är ju så bankerna överlever överhuvudtaget. Det de förlorar på gungorna tar de igen på karusellerna. Självklart blir det bankernas kunder som får betala högre avgifter som i sin tur genererar högre intäkter som i sin tur fördelas till både bolag och stat. Är det verkligen vad politikerna vill? Hur ska bankerna annars få fram den extra kapitalinsats som kommer att krävas av dem om de inte höjer sina marginaler?

Det är ett allt för tidigt skede för att börja kommentera detta i någon större utsträckning, och min förhoppning är att det, oavsett hur mycket jag ogillar att det är bankernas risktagande som satt oss i denna soppa, inte blir några ogenomtänkta och överdrivna återbetalningskrav på bankerna. Det tror jag skulle missgynna alla, inte minst sett ur ett globalt perspektiv. Med detta sagt tror jag inte heller att det i slutändan blir så revolutionerande åtgärder från de amerikanska politikerna, och därför tycker jag också att kursreaktionerna de senaste dagarna är överdrivna. Bank of America tappade igår över 6%, likaså JP Morgan. Det är kraftiga värdeminskningar!

Självklart kan turbulensen i USA sprida sig och förmodligen gör den också det. Frågan är hur mycket vi i Sverige kommer att påverkas i allmänhet och de svenska bankerna i synnerhet? Vi kommer säkert att få ett nedställ i kurserna, men jag tror inte att det blir några enorma ras. Många bolag som rapporterat, i synnerhet de i USA, har trots allt gått mycket bra och börjar göra ganska rejäla vinster, inte minst bankerna.

För den som har likvider kommer det uppstå köplägen, och är man som jag, redan 100% i aktier, kan det bli läge att vikta om portföljen. Om så sker lär jag återkomma till det i senare inlägg. För tillfället är min strategi att bara sitta still. Den här gången, om det blir några ras, ska jag sitta still riktigt länge och inte vikta om för tidigt.