Tags

Jag har skrivit spaltmeter tidigare om hur jag motiverar investeringen i Swedbank där jag ger konkreta siffror för hur jag för mitt resonemang. Även om kursen då var lägre gäller resonemangen där både Eget Kapital (EK) och P/E-tal är främsta basargument. Dock var det faktum att enbart Swedbank Robur Fonder kunde värderas till mellan 20-25 miljarder (enligt analytiker), allena, också ett avgörande argument för att jag skulle satsa alla mina pengar i banken när värderingen av hela bolaget låg på ca 14 miljarder.

Swedbanks EK kan man beräkna på olika sätt, antingen med de värdens om anges som goodwill eller utan. Vad som är mest rätt är svårt att säga. Viss goodwill kan vara befogad medan man kanske bör skriva ner en del av totalbeloppet. Enligt senaste rapport ligger goodwillposten på ca 13 miljarder där Swedbank själva säger att den största delen är motiverad. För att räkna konservativt och undgå glädjekalkyler väljer jag att rensa för allt goodwill. Banken får då ett EK på ca 66 kr.

Värderingen av en bank i kris brukar krypa ner mot EK. En del säger, “Att banker handlas till lägst EK är som amen i kyrkan”. Detta gäller förstås inte när marknaden grips av panik och då osäkerheten kring bolaget är som störst och mest ovisst, vilket också är skälet till att banken handlades till ca 0.2 ggr EK som lägst. Man kan alltså säga att marknaden prisade in en konkurs. Mest vanligt är att banker handlas till ca 1.5 ggr EK och ibland så högt som 2.0 ggr EK under toppen av en högkonjunktur då vinsterna växer kraftigt. Men mer rimligt över tid är att anta en värdering om minst 1.5 ggr EK. Enkel matematik ger då att 66 kr x 1.5 = 100 kr. Tror man inte att banken skall gå i konkurs och har man uthållighet att vänta den tid det tar för banken att uppvärderas har man således ca 50% uppgång att vänta från dagens 70 kr. Nästa fråga är ju om man tror att uppvärderingen sker snabbare än börsindex hinner stiga?

Jag tillhör dem som tror att förlusterna blir maximalt så illa som man Riksbanken skissat på i sitt Worst Case Scenario, därmed ca 35 miljarder SEK. Banken har redan reserverat 20 miljarder och man kan tro att de tar ytterligare 5-6 miljarder i sin Q4-rapport. Då fattas ytterligare 10 miljarder för att inte börja äta upp det egna kapitalet.

Under åren före kraschen tjänade banken de facto mer än 10 miljarder per år. Snittet låg på ca 12 miljarder och toppen på ca 16 miljarder. I mina ögon är det högst rimligt att banken åter kommer att tjäna minst 10 miljarder per år, det gjorde dem tom under 2008. Under 2009 har banken intäkte om ca 4 miljarder per kvartal, alltså 16 miljarder per helår. Därför ser jag det inte som orimligt, utan snarare lågt räknat, att banken ska tjäna 12 miljarder 2010. Därmed skulle alla kreditförluster vara avbetade och värderingen mer “rimlig”. Med “rimlig” anser jag då också ca 1.5 ggr EK. Summa summarum kan man alltså säga att jag anser att kursen ska vara minst 100 kr vid 2010 års utgång.

Detta resonemang ger mig en stabil bas att bygga vidare på. Jag anser att uträkninge ovan är hyggligt konservativ och snarare ger potential på uppsidan än nedsidan. Chansen finns att banken inte behöver ta hela 35 miljarder i förluster, liksom chansen finns att man tjänar mer än 10 miljarder. I sådana fall är det högst troligt att 2011 blir ett vinstdrivande år och att det kan bli tal om utdelningar senast på vårkanten 2012. Sett över flera års sikt tror jag även på inflation som kommer att sänka värdet på kronan varför intjäningen i absoluta tal kan komma att stiga.

Många bedömmare anser också att den expansiva fasen i bankens historia kommer att få sig ett avbräck i och med att baltikumäventyren förmodligen bromsar in kraftigt. En bank som tjänar pengar men som inte investerar i tillväxt blir snabbt överkapitaliserad och då kan det dessutom bli tal om extra utdelningar, eller höjd utdelningspolicy även om det sistnämnda är mindre troligt.

En bank som Swedbank, med stor andel av den svenska bolånemarknaden och därmed de bästa panterna man kan tänka sig, som inte har några kapitalbekymmer och snarare genererar minst 10 miljarder i vinst, samt har en låg värdering på under 1.5 ggr EK bör också vara ett attraktivt förvärv för någon välkapitaliserad storbank. Jag utesluter därmed inte heller ett uppköp och en fin budpremie då alla bankens storägare kommer att veta med sig att banken är “undervärderad” på 3-5 års sikt, vilket är en liten placeringshorisont för en jättebank som försöker svälja hela Swedbank.

Detta är några av de enskilt största argumenten till varför jag vågade och fortfarande vågar satsa stora pengar på aktier i Swedbank.