Jag har alltid undrat hur det kommer sig att analyshus, i synnerhet de utländska, kan lämna så otroligt många rekommendationer strax innan rapporterna. Under gårdagen höjdes i princip halva verkstadssektorn på Large Cap av de amerikanska bankerna. Seriöst? Jag vet inte. Å ena sidan får man förstå de mest kortsiktiga, som kanske dessa analyshus också främst riktar sig till, och å andra sidan måste man som mer långsiktig också försöka bilda sig en uppfattning om relevansen i rekommendationerna.