Sandvik är i full färd med att öka antalet anställda igen. Förvisso är det ganska få som anställs på ganska korta kontrakt och framförallt inom en specifik bransch: Kärnkraftsområdet.

I vilket fall bådar det bra att Sandvik hittar nya marknader att expandera på. Man säger sig ha full beläggning inom detta område tom 2015. Det är rätt lång tid framöver.

Jag tillhör dem som tror att el är framtidens energikälla. Var denna el skall komma ifrån kan man diskutera. I mitt tycke är kärnkraften en av de bästa metoderna i dagsläget. Framöver kanske man kan utnyttja vindkraften, vågkraften och framförallt solenergin mycket bättre, men där är vi helt enkelt inte ännu.

Bolag jag gillar inom energi/miljö är t.ex. Sandvik, ABB och Alfa Laval. Alla dessa bolag kommer att gå bra under många år framöver.