Nedan postade jag i AVA´s forum angående en diskussion om vad som vore en “dålig/skit” rapport för Swedbanks kommande Q4-rapport. Jag avser att lämna en noggrannare beskrivning om hur jag värderar aktien under morgondagen.

—————————————————————————————————————————————

Jag håller helt med dig. I mina ögon är det “värsta” om man fortsätter ta 6, eller dryga 6 miljarder i reserveringar: DVS samma som man tagit rakt igenom 2009.

“Risken” som jag ser det är att man faktiskt gör det. Bättre ett skitår och sedan utdelningar 2011, än att dra ut på det.

Däremot skulle 5 miljarder i reserveringar signalera viktig info om att man “verkligen” tycker sig ha sett botten på förlusterna, samt att de 25-26 miljarder som man då reserverat kommer att räcka.

Reserverar man edast 4 miljarder finns faktiskt möjligheten att man gör ett nollresultat för Q4, vilket skulle vara en riktig signal om att man förväntar sig vinst, inte bara vinst, utan ganska skaplig vinst för 2010.

Jag tror att pressen på utdelning från framförallt Sparbanksstiftelserna gör sig påmind och att de större ägarna kommer att vilja se full pott i utdelning för pref-aktien. För att åstadkomma full pott, dvs 4:80 kr/aktie, för preferensaktien och samtidigt behålla utdelningspolicyn om 40% av vinsten skulle det räcka med 2.628 miljarder i vinst för helåret då endast 220 miljoner pref.aktier finns. (Till dess att det blir aktuellt för utdelning komer vi dock att ha ytterligare 3 möjligheter att konvertera pref-aktier till a-aktier, vilket säkert kommer att minska antalet pref.aktier med några miljoner (hittills har 39 miljoner aktier konverterats om jag inte missminner mig. Möjligt att Folksam står för en del av dessa då de ville minska sitt innehav tidigar och säkert ser det som enklare i a-aktien. Detta påstående grundar sig också på att Folksam säkert haft några a-aktier även om man kan tro att de bara fått pref i NE).

Hur som helst blir Q4 en viktig rapport för de kortsiktiga. Jag tror vi ser ett “worst case scenario” enligt ovan beskrivning. Allt som är bättre än det borde ge en skjuts åt aktien.