Igår stängde LUMI på 32:80 och handlades som högst till 32:90, vilket är årshögsta. Frågan är hur det kommer sig. Förklaringen att många investerare vill in samtidigt i början på året må vara en del av förklaringen, men är det hela? Jag har inte hört något nytt kring konflikten i Kongo, men det ligger ju nära till hands att tro att en uppgörelse, eller åtminstone ett nytt förslag till uppgörelse, kan komma ganska snart. Inte ens LUMI har handlats upp över 7% utan nyheter tidigare.

Det som däremot talar emot denna teori är att sektorn som helhet gått mycket starkt. Boliden har nästintill rusat på sistone och även internationellt har bolagen i sektorn gått mycket starkt. Kanske är det så enkelt att man nu, ur ett globalt perspektiv, börjar prisa in en definitiv konjunkturuppgång.

Jag har tjatat om det förr, men det tåls nog att upprepas ännu en gång. Råvaror som koppar och zink kommer att efterfrågas i en enorm omfattning vad det lider. Den som kan föreställa sig hur många fordon som kommer att rulla i Kina och Indien, eller den som kan ana hur många kineser och indier som kommer att vilja ha ett kylskåp kan kanske förstå vilket enormt tryck det kommer att bli på dessa råvaror. Samtidigt är inte koppar och zink oändliga tillgångar, vilket betyder att priset kommer att öka kraftigt.