Bankerna i USA har gått väldigt bra på sistone. Faktum är att de gått så bra att det nästan är märkligt att inte sektorn i Sverige gått bättre. Även om Swedbank gått bra på sistone så har aktien inte alls hängt med bankindex i USA . Att USA lyfter känns mer och mer självklart. Bankerna har varit otroligt nedtryckta och när nu till och med nobelpristagare sticker ut hakan och säger att risken för en “double dip” minskat radikalt vågar kanske även de mest skeptiska in i bankerna igen. Efter de otroliga nyemissioner som genomförts där börjar bankernas kapitaliseringsgrad öka samtidigt som de kan betala tillbaka sina lån. Avsikten med att betala tillbaka lånen må vara av egoistisk natur, men hur man än vrider och vänder på det hela är det första steget mot ett självständigt finanssystem och en fungerande finansmarknad där kreditgivarna kan börja lite på varandra igen. Självklart kan man också misstänka att det är många stora investerare som vill in i bankerna samtidigt även där. Till syvende och sist är bank en av de mest stabila och “tråkiga” investeringar man kan göra. De behövs alltid.