Klockan är mitt i natten nu och jag ser att USA har gått ruskigt starkt ikväll. Det gäller inte minst storbankerna som har avancerat rejält, några steg över 4% vilket, för t.ex. Bank of America, får anses vara väldigt mycket. Det var positiv statistik som på eftermiddagen drog upp börserna, inte minst den svenska börsen.

Vid slutet av dagen hade Vostok Nafta ryckt upp till 34 kr, vilket alltså är mer än senaste substansvärdet på 33:70 kr. Därmed börjar vi närma oss det stadium där aktien handlas till substansvärdet, vilket inte är mer än rätt i mina ögon. Det är snarare så att det lär komma en fas där VNIL kan handlas ovan substansvärdet, till premium, då investerare förväntar sig att värdet snabbt skall komma att stiga. De som inte redan sitter på tåget bör nu öppna ögonen och börja följa med utvecklingen. Jag säger inte att VNIL kommer att skjuta till skyarna inom kort, men med all säkerhet är det så att aktien kommer att handlas upp, relativt substansvärdet, strax innan det riktiga lyftet faktiskt kommer. Det är ungefär som med börsen som helhet, den handlas upp innan bolagen gör sina vinster. Detta indikeras nätt och jämt av att ett investmentbolag handlas till substansvärdet. Om däremot ett investmentbolag handlas över sin substansrabatt så beror det med stor sannolikhet på att investerarna förväntar sig ganska starka lyft i portföljinnehaven den närmaste tiden. Så när väl VNIL handlas till premium kan det vara ett tecken på att investerare som “känner till” den ryska marknaden börjar prisa in en kraftig konjunkturvändning i Ryssland.

LUMI fortsatte också upp idag, stärkt av höjda kopparpriser till följd av strejken i Chile. Självklart kan man vara beredd på en rekyl nedåt så snart konflikten där är löst, men samtidigt är detta, som jag ser det, bara ett tecken på hur snabbt metallpriserna kan stiga när utbudet sjunker, liksom det kommer att göra när efterfrågan stiger.

Swedbank var det portföljinnehav som inte hängde med idag. I synnerhet inte mina preferensaktier som ligger och skvalpar några tioöringar bakom a-aktien. Å andra sidan finns det skäl at tro att kvällens hausse för de amerikanska bankerna kan smitta av sig.

Summa summarum steg portföljen över 2% första handelsdagen och även om det självklart kommer dippar så är det ju alltid muntert att inleda året på plus.