Även idag adderar VNIL några procent på sin tidigare uppgång. Inte mig emot, tvärtom mycket trevligt. Jag har dock funderat lite kring den senaste tidens uppgång och kommit fram till att det kan finnas några bra förklaringar till den som triggas av just positiva uttalanden av VD. Dock återstår det ju att se hur långvarig effekten blir.

1. VNIL är sencykliskt då mycket av dess tillgångar ligger utanför oljebranschen. Sneglar man då på rysslandsbörsen så bör den ge en klar fingervisning om vilket håll VNIL är på väg åt. I detta fall har börsen rusat extremt det senaste året och det är inte ologiskt att tro att även VNIL kommer att profitera vad det lider.

2. Jag har på flera ställen läst att det är svårt att köpa rysslandspapper utan att köpa upp kurserna då det är få som letar efter en exit. Att kursen stiger kraftigt på ett uttalande om nästan garanterat fördubblad kurs visar att det finns gott om kapital som antingen ligger vid sidlinjen eller är investerade i andra papper. Många blir uppenbarligen nervösa för att de kanske ska missa tåget. Förhoppningsvis gäller detta även “smart money”. Det som talar för att det finns en hel del “smart money” som vill in är att volymerna har ökat dramatiskt. Trots den extremt tunna julhandeln har volymerna stigit med mellan 4-5 gånger normal omsättning. Även om AVA och NON handlar myckte står de knappast för hela den volymen.

3. Eftersom VD inte nämnt några konkreta fakta vor det inte otroligt om kursen sjönk tillbaka något om någon vecka, samtidigt är vi då inne på det nya året och det finns all anledning att investerare kommer att fortsätta leta sig till något mer riskfyllda placeringar.

Summerat ser jag något skeptiskt på den fart aktien tagit på sistone, men håller mig självklart mycket positiv till utvecklingen och tror precis som VD att vi kan ha en både 2- och 3-dubbling över de kommande 3 åren.