VD Per Berilioth säger idag att risken med investeringar i Ryssland är markant överdriven och att man förväntar sig mellan 200-300% värdeökning på VNIL de kommande 2-3 åren. Detta har fått kursen att rusa. Som mest, hittills, toppade man på nästan 11% eller motsvarande 30:80 kr. Fortfarande klart lägre än substansvärdet på ca 33:70 kr.

Jag tycker själv det är lite märkligt att kursen kunnat få ett så kraftigt lyft på de mycket sparsamma ord som VD uttalar. Per Brilioth har i princip sagt att portföljbolagen har bra potential, men har inte nämnt några som helst detaljer kring vad det är som ska driva kursen och vilka innehav han förväntar sig skall gå bäst, eller på något annat sätt motiverat hur värdeökningen ska kunna bli 200%.

Som ni vet tillhör jag dem som verkligen tror att vi kommer att se 200-300% värdeökning på några års sikt, men det förhindrar mig inte att ifrågasätta rimligheten i dagens tvåsiffriga rusning på i princip inga nyheter. Vidare är det oroväckande att AVA nästan själva handlat upp kursen till dessa nivåer. Inga större aktörer verkar ha gjort några affärer baserade på dagens nyheter.

Efterfrågan på olja ökar, vilket driver upp priset, vilket genererar inkomster till Ryska staten, vilka kan finansiera nya projekt, vilket gör att folk får arbete, vilket medför att befolkningen kan börja konsumera, vilket, slutligen, kommer att generera vinster för Vostok Nafta. Detta är ett enkelt resonemang som duger fint som motivering till varför man ska ha en liten slant i VNIL.

Intressant tabell kopierad från Placera.Nu. Hela artikeln hittar ni här.

Bolag  Bransch % av portfölj  
Black Earth Jordbruk 23,66  
Tinkoff  Kreditkort 9,24*  
Kuzbassrazrezugol Kol 8,09  
TNK BP Holidng  Olja  7,62  
Rusforest Skog  5,65  
Lukoil  Olja  4,73