Det är inte lätt att hänga med. Först Spyker, sedan inget Spyker, sedan Spyker igen, för att toppa med ett nytt försök av Merbanco… Som sagt, jag lider med samtliga 8000 personer som sägs beröras i Sverige. Även om SAAB räddas på kort sikt kan man ju fråga sig om de anställda verkligen vill vara kvar i företaget? Jag hade nog personligen letat mig vidare.