Jag har några funderingar kring bankens värdering på lång sikt. Som jag ser det så står banken inför några olika scenarion, inget av dem innebär dock att den ska ha en lägre värdering än dagens, eller att kreditförlusterna är större än 35 miljarder i enbart baltikum. Alternativ 1 nedan får anses vara mitt “worst case”:

1. Banken kommer att åka på ca 50 miljarder i förluster TOTALT, ca 35 i Baltikum och 15 i Sverige. Efter kapitaltillskott om 27 miljarder samt 32 miljarder i intäkter över 2009 och 2010 kommer banken klara att både svälja samtliga förluster samt ha kvar en något ökad kapitalbas som får anses tillföra banken det extra kapital den behöver för att uppfylla eventuella nya krav på kapitaltäckningsgrad samt bidrag till nya tänkbara stabilitetsfonder. Därmed är banken tillbaka på ruta ett med skillnaden att den expansiva målsättingen österut får stryka på foten och en värdering om ca 1.5 ggr EK får anses rimlig, vilket med dagens antal aktier motsvarar ca 100 kr. Nu tillkommer dock en intressant fråga: Om inte banken kan expandera, vad ska den då göra med 100% av sin vinst? Min gissning är att banken då “måste” dela ut mer än målsättningen om 40% till aktieägarna. Säkerligen betydligt mer. För att 40% ska motsvaras av 4:80 kr för samtliga aktier måste banken tjäna 13.9 miljarder kr. Har banken inga som helst expansionsmöjligheter kanske man väljer att dela ut betydligt mer, ponera 80%, vips får alla aktieägare nästan 9 kr/aktie, och så vidare…

2. Om banken klarar sig under de 50 miljarderna i kreditförluster och kanske kan lösa upp mängder med reserver kommer banken mycket snabbt att bli överkapitaliserad. Förutsatt att man inte har expansionsplaner kommer detta överskott att delas ut till aktieägarna. Till “överskottet” räknar jag då även eventuella värdeökningar i Ektornet AB.

3. Med den ökade kapitaliseringen och möjligheterna till expansion österut starkt försvagade återstår möjligheten att istället göra nya förvärv av mindre banker på nya marknader.

Sammantaget gör alla dessa scenarion banken mycket intressant, till och med ett worst case scenario. Jag tror starkt på en snabb återhämtning redan i januari. Det är mycket pengar som förmodligen måste in och spela på banan igen. Räntorna är och förblir låga över så pass lång tid 2010 att ingen större aktör kan stoltsera med bankränta som avkastning. De stora fonderna kommer att få jobba betydligt mer långsiktigt ju mindre volatil börsen blir, och dithän är vi såklart på väg.

De day-traders som har det svårt att gå runt i dessa tider inser inte hur svårt de kommer att få det under 2010, men framförallt 2011.