Blankningen har den senaste veckan minskat på börsen, men ökat kraftigt i Swedbank. Den forna veckan ökade antalet blankade aktier med över 3.5 miljoner vilket kan förklara en stor del av nedgången. I dagsläget finns drygt 18 miljoner blankade aktier i Swedbank och det får nog sägas vara en väldigt hög siffra. Det finns god anledning att tro att aktien snart kommer att handlas upp från dessa nivåer. 10% vinst för en blankare brukar vara en gyllene regel och glappen mellan 77 och dagens 68 infriar den regeln för ganska många blankare skulle jag tro.

Minsa positiva nyhet från Swedbank tror jag skulle driva upp kursen ganska snabbt igen.