Jag viktade om lite från LUMI och VNIL till Swedbank igår. Omviktningen gör jag av några enkla skäl. Swedbank är värd med och har fallit för mycket på sistone samtidigt som den inte alls har hängt med övriga banker i tidigare uppgång. Skulle Swedbank haft samma utveckling som SHB de senaste två månaderna skulle aktien stå i 76 kr idag. Dit är det alltså över 10%. Samtidigt har dollarn stärkts ganska kraftigt och jag ser inga särskilda tecken på att detta skulle vara vare sig kortvarigt eller omotiverat. USA’s ekonomi vänder upp ganska starkt och det finns en chans att man kommer att ligga ett par steg före hela EU. En stark dollar skulle i så fall göra att vi får en prispress på råvaror, både olja och metaller, vilket är det vanliga. Detta drabbar bolag som LUMI direkt då intäkterna blir mindre i USD. I SEK kan det dock fortsatt hända att utvecklingen är stabil och då kan det istället uppstå fina köptillfällen om aktien sjunker under motiverade värden. För Ryssland kommer den stärkta dollarn att komma mycket olägligt. Ryssland behöver få in pengar till statsfinanserna och om oljepriset sjunker så kommer även intäkterna att sjunka. En starkare dollar betyder generellt en flykt från tillväxtekonomier och med detta i åtanke väljer jag alltså att minska exponeringen mot både råvaror och ryssland.

I skrivande stund är dock både oljan och dollarn upp vilket gör att man ska hålla ett vakandes öga på börsen. Jag kommer inte vänta på några exceptionella ras innan jag går in i både LUMI och VNIL igen, utan här är jag nöjd med bara någon krona eller två.