För en tid sedan läste jag om en palceringsteknik som gick under namnet, “Beaten Straydogs”. I kort gick taktiken ut på att man köpte de aktier som ena året rasat mest och höll dessa hela nästkommande år. Statistiken som gick tillbaka över 30 år i tiden visade sig slå index varje år.

Efter att jag läst detta sprang jag på en snarlik artikel i Sverige där man förespråkade en kombination av vinnare och förlorare. Istället för att bara köpa förlorare köper man de 10 aktier som gått bäst och sämst året innan. Det visade sig då att de aktier som gått sämst hade en förmåga att återhämta sig medan de som gått bäst fortsatte att gå bra.

I den breda börsnedgång som varit har det visat sig att “Beaten Straydogs” taktik hade givit en fenomenal aktieavkastning. Ta. t.ex. aktier som LUMI, Boliden och Swedbank… Mer behöver inte sägas. Men hur ser förutsättningarna ut inför det nya året?

Givet den senaste tidens enorma återhämtning tillhör jag dem som tror på ett bra börsår även om det blir klart måttligare än detta år. En generell uppgång på 20-25% ser jag dock som fullt möjlig. Men den stora frågan är om man detta år vågar satsa på förlorarna? Överallt läser man att det forna året varit ett “junk-rally” där alla bolag och kanske allra helst de med svaga balansräkningar och dåligt kassaflöde är de som rusat mest och att denna trend inte kommer att hålla i sig. Jag har däremot inte läst en enda analytiker uttala sig mer precist om vilka aktier de skulle vilja säga hamnar i denna kategori.

Jag tror också att aktier som t.ex. HM, Sandvik, AlfaLaval, Tele2 och MTG (för att nämna några få) kommer att visa stabila tillväxter och höjda vinster framöver och jag har full förståelse för att professionella fondförvaltare måste placera större delen av sitt innehav i denna typ av aktier. Men som privatperson i allmänhet och som långsiktig placerare i synnerhet är det inte fel att fortsätta se på de branscher och företag som tagit mycket stryk men som i grunden är välskötta bolag, för även om det blir en skakigare resa kan man nog vara rätt säker på att avkastningen kommer att vara markant högre. Dit hör fortfarande Swedbank. Visst, en skakigare resa än för index som helhet, men med tanke på att banken klarar att absorbera över 16 miljarder i förluster per år så är det bara en tidsfråga innan vi ser värderingar på 1.5 ggr EK eller däröver. Den uthållige kommer att bli rikligt belönad. Själv tror jag att Swedbanks mer stabila resa på börsen kommer att börja under 2010. Kanske under första eller andra kvartalet när banken visar att den börjar generera vinster igen.

I fallet med LUMI så är aktien rimligt värderad i dagsläget, men skulle vi få positiva nyheter kring Kongo finns det en enorm potential i aktien, och det är också det som gör den intressant. På sikt kommer råvarorn alltid att vara hett eftertraktade och även om en brant stigning på sistone gör placerare lite försiktigare är det bara en tidsfråga innan priserna och vinsterna sticker i höjden. Den som har tid att vänta kommer att bli rikligt belönad även här.

Så till sist har vi Vostok Nafta. VNIL for nog anses vara den större av jokrarna av de tre. Det mesta talar för aktien. Rysslands ekonomi kommer att väda framöver, frågan är bara i vilken takt. Dessutom sätter den ryska regeringen hela tiden stabiliteten kring företagandet i landet i gungning och det finns givetvis risker med ryska investeringar. Men givet de enorma naturtillgångarna som Ryssland har tror jag att landet kommer att kunna dra in stora summor pengar och på sikt sätta fart på sin ekonomi. Vostok Nafta är på ett sätt den mest riskfyllda och mest långsiktiga placeringen av dem alla. Men kanske är potentialen från dagens kurser allra högst just där också.

Min slutsats är således att man fortsatt kan hitta guldkorn bland de bolag som har tappat mest under krisen. Men man måste förstås vara kräsen och det är en enorm fördel om man kan hålla sin skuldsättning på en låg nivå samt vara långsiktig i sina placeringar.