I år beskattas värdet av hela kapitalförsäkringen, oavsett dess innehav i värdepapper eller likvider, med en schablonskatt om ca 1.05%. Räntan kan räknas fram baserad på statslåneräntan. För 2010 kommer schablonskatten att vara ca 0.85%. Värdet som beskattas är det värde som finns registrerat den 1/1-2010. Den som vill skatteplanera lite extra kan således sälja av hela sin KF över nyårsskiftet och sedan köpa tillbaka alla värdepapper strax därefter. För att denna affär ska lyckas måste man först sälja av hela portföljen och sedan begära att pengarna ska flyttas från KF-kontot. Eftersom man inte själv står som ägare för sitt värde så måste denna affär granskas av försäkringsbolaget innan den godkänns. När väl detta är gjort behöver du sedan flytta tillbaka pengarna till KF-kontot för att kunna handla igen.

Transaktionen från KF till ett bankkonto kan som vanligt ta upp till 3 bankdagar, även om det normalt går snabbare. Likaså kan flytten tillbaka ta upp till tre bankdagar. Detta gör alltså att man måste stå utanför marknaden i upp till 6 handelsdagar. Vill man komma runt detta kan man flytta pengarna inom sin nätmäklare, t.ex. Avanza. Öppnar man ett vanligt depå-konto och flyttar pengarna dit brukar det ta ett litet tag, men klart mindre än de tre bankdagarna det kan ta att flytta till en utomstående bank. Dessutom går flytten tillbaka, från depå-kontot till KF-kontot, i realtid. Då har man i alla fall minimerat den tid man tvingas stå utanför marknaden.

Men vad är då nyttan med detta? Självklart “sparar” man in ca 1% som annars kommer att försvinna i skatt. Denna summa kanske låter mycket räknat i kronor, men räknat i just procent är det ganska lite. Vi som handlat på börsen under det senaste året är vana vid svängningar som ibland varit både 3 och 4 gånger högre, under endast en dag dessutom. En enskild aktie tenderar dessutom att fluktuera långt mycket mer än så. Jag vill därför hävda att riskerna med att stå utanför marknaden kan vara minst lika stora som lockelsen till en snål affär då man vill undå skatten.

De senaste dagarna har volymerna på stockholmsbörsen fallit ihop som ett korthus. Om “normal” omsättning ligger på ca 18 miljarder så har vi varit nere på ca 11-12 miljarder de senaste dagarna. Detta säger åtminstone mig att de stora spelarna har tagit en paus. Då menar jag de stora trejdingavdelningarna och fondförvaltarna som aktivt placerar om i sina portföljer. Faktum är att omsättningen på börsen varit extremt låg ända sedan vi närmade oss årshögsta kring drygt 300 för OMXSPI. Min bästa gissning är att många professionella valt att kliva av börsen en stund före julen för att kunna “räkna hem” det fantastiska resultatet för året. Jag vet inte hur trejdingavdelningarnas bonussystem ser ut, men säg den fondförvaltare som inte har en rejäl bonus att hämta ut om han kan visa att han slagit index med säg 20-40% ett år som detta? Det skulle ge en total avkastning om 65-85%. Självklart måste det vara lockande att då kliva av.

Detta skulle också förklara varför de aktier jag följer visar ett ganska ryckigt kursdiagram. Samtliga segar sig nedåt i flera dagar från toppnoteringarna till de nått ett mer eller mindre etablerat stöd och stiger då kraftigt under ganska hög omsättning. Kan det vara trejders som har svårt att hålla sig borta från börsen när det börjar bli billigt?

Gissningsvis skall dock allt sidlinjekapital åter in och jobba på börsen. När året är slut och räkenskaperna sammanställda börjar ett nytt fondförvaltningsår och trejdingavdelningarna bonusar nollställs igen. Allt kapital kommer inte att flyta in på en gång, utan förmodligen kommer vi att få ett ganska starkt ryck i början av året som sedan mattas av allt eftersom. Ungefär som det här årets utveckling har varit, bara det att vi lär få en markant långsammare utveckling nästa år.

Mitt tips är att sitta still i båten och inte sälja ut sin KF. Det är bara mäklarna och de stora aktörerna som tjänar på detta. Den procent i skatt som ska betalas kan mycket väl vara långt mycket mindre än vad du tjänar på en stigande börs de första dagarna i januari. De som under normala omständigheter tjänar minst 1% på en dryg vecka är vad vi skulle kalla för “proffs, med tur”. Fråga vilken day-trader som helst vad deras “normala genomsnittliga avkastning” på en vecka är? Ställ dig sedan frågan om du tror att du kan överträffa det på en enda given vecka?