Idag väntas ytterligare ett  besked från Stefan Ingves beträffande RB’s syn på ränteläget. Även om DI.se väljer att skriva “Vågar Ingves Överraska” tror jag man ska ha klart för sig att RB inte kommer att göra några ändringar eller avvikningar från den tidigare kommunicerade ränteprognos man gjort. Dels skulle det definitivt skada återhämtningen i dagsläget och dels skulle det ge ett högst “hafsigt” intryck av RB. Senast idag på TV4’s nyheter kunde man höra hur småföretagen och de medelstora företagen ännu inte fått full effekt av den låga räntan som råder medan bolånekunderna med rörliga räntor är de som tjänat mest hittills. Så sent som igår kunde man läsa att bopriserna nu “äntligen” ser ut att stabiliseras och inte längre skjuta i höjden som det tidigare gavs intryck av. Just bopriserna har väl angivits som ett av de största skälen till att Ingves bör höja räntan för att på så sätt undvika en framtida fastighetskrasch. Utlåningen till privatkunder överstiger som bekant utlåningen till företag för första gången på väldigt länge (någonsin?) och självklart är det en oroande utveckling. Samtidigt har Ingves många gånger påpekat vikten av att inte kyla av marknaden i ett allt för tidigt skede av återhämtningen och att inflationen i bopriser är ett långt mindre hot än en definitiv konjunkturavmattning i detta läge. Jag ser därför ingen som helst anledning för RB att avvika från sina tidigare kommunicerade prognoser beträffande räntehöjning och förmodar därför att första räntehöjnignen allt jämt sker i April 2010, tidigast, även om den kommunicerade höjningen ligger först under hösten 2010.