Som de flesta vet har Swedbank bildat ett dotterbolag, Ektornet AB, som idag äger och förvaltar de fastigheter i Baltikum som banken drivit in från kunder som varit oförmögna att betala sina skulder. Banken har inte varit tydlig i sin kommunicering av antalet fastigheter eller värdet av dessa vilket gör att man som enskild investerare har svårt att bilda sig en egen uppfattning i frågan. Det enda jag själv sett i media är att värdet “kan komma att uppgå till mellan 5 och 15 miljarder SEK”. Förhoppnignen för alla oss som äger aktier i banken är förstås att värdet skall öka markant i takt med att konjunkturen i dessa baltstater vänder uppåt.

Självklart är det aktieägarna i Swedbank som också äger Ektornet AB och vad man väljer att göra med detta bolag när väl krisen är “över” återstår att se. Ett scenario är att sälja ut fastigheterna undan för undan och så småningom tillföra de realiserade tillgångarna till bankens balansräkning. Ett annat scenario är att knoppa av Ektornet AB och dela ut bolaget till aktieägarna. Alternativt skulle man kunna sälja hela bolaget som ett fastighetsbolag. Vinsterna skulle sedan kunna delas ut till aktieägarna.

Om vinsten blir 5 miljarder SEK motsvarar detta ca 4:30 kr/aktie. Om vinsten blir 15 miljarder motsvarar det nästan 13 kr/aktie. Sätter man detta i relation till dagens kurs om dryga 70 kr så är det en ganska betydande tillgång banken sitter på även om vinsten hamnar i den nedre delen av intervallet.