Ledningen för Malka Oil fortsätter i mina ögon att förvirra marknaden. Förutom att man fortfarande inte sagt ett ord om vem intressenten som lagt bud om 38 öre per aktie är går man nu vidare med att rekommendera aktieägarna att acceptera det bud som Gazprom lagt och som motsvarar 19 öre per aktie.

Man rekommenderar budet då man säger att premien överväger riskerna med den fortsatta verksamheten som är både teknikintensiv och med största sannolikhet långdragen. Förutom att man knoppar av det dotterbolag som som säljs blir man också  av med de skuldtvister som tynger samma bolag. Förvisso är det sistnämnda en positiv nyhet för aktieägarna, samtidigt undrar man ju om allt ledningen sagt tidigare verkligen stämmer? Varför göra sig av med värden motsvarande ca 400% mer än det bud man nu rekommenderar på grund av teknikintensiva insatser? De allra flesta som är insatta i Malkas arbete är väl förtrogna med vilka risker det innebär att äga ett litet företag av denna kaliber.

I mina ögon kan bolaget vara värt både mer eller mindre än de 19 öre man blir erbjuden. Jag lägger egentligen ingen värdering i detta då jag har extremt svårt för att själv sätta mig in i de prospekteringskostnader som bolaget gör gällande. Däremot har ledningen i Malka Oil, på grund av sin ytterst bristfälliga kommunikation med sina ägare, för all framtid tappat mitt förtroende.

Många “gamla rävar” inom branschen kan vittna om hur viktigt det är att ha gott förtroende för ledningen i det bolag man satsar sina pengar i. De gamla rävarna köper inte aktier i förhoppningsbolag med okända  ledningspersoner, de köper hellre bolag med samma gamla folk som bevisligen skött sig bra i andra företag tidigare. Listan på sådana personer kan göras mycket lång och visst finns det även här undantag som bekräftar regeln. Jag vill inte peka ut Barnevik specifikt, men det är svårt att låta bli.

Min poäng till er som läser detta är att inte vara naiva och tro att samma ledning kan åstadkomma ett bättre jobb i ett annat företag, även om möjligheten förstås finns. Sannolikheten är däremot avsevärt mycket större att de kör samma nonchalanta stil för all framtid och frågan man då ska ställa sig är: Är detta en ledning jag vill satsa mina pengar på även i framtiden? Det har stormat kraftigt kring Malka Oil’s VD och det är med allra största sannolikhet inte färdigstormat kring honom, oavsett vilket bolags ledning han sitter i.