Blankningen på börsen minskade generellt under senaste veckan, dock inte i Swedbankaktier. Snarare ökade blankningen, om än i obetydlig mängd, med dryga 180.000 aktier. Totalt är nu dryga 14 miljoner swedbankaktier utlånade, aktier som någon gång måste köpas tillbaka. Det förvånar mig att antalet inte har minskat trots att vi har haft en ganska brant stigning i aktien på sistone samtidigt som blankningen på börsen som helhet har sjunkit. Förmodligen ligger förklaringen i att vissa aktier har återköpts medan i princip lika många nya har tillkommit. Detta är inte orimligt då Swedbank för det första skapat en ny topp, markant högre än tidigare topp, samt ser ut att handlas i ett högre intervall de senaste dagarna. De som legat blankade en längre tid ser kanske till att stänga sina positioner medan nya lycksökare ser sin chans i och med att nya toppnivåer noterats och sannolikheten för en rekyl då är större.

Men oavsett hur man vrider och vänder på det så betyder det stora antalet blankade Swedbankaktier att spekulanterna ännu inte övergivit aktien och att vi därför har fortsatt högre volatilitet att vänta för Swedbank än börsen i övrigt. Man ska dock ha klart för sig att återköp av 14 miljoner aktier kommer att driva kursen uppåt. Skulle vi få ett nollresultat för Q4 tror jag att blankarna kommer att få väldigt bråttom att återköpa sina aktier då det i princip betyder att aktien bara har en väg att gå under ganska lång tid framöver, uppåt!