Råvarornas pris anges oftast i USD vilket för oss svenskar är en högst irrelevant prisuppgift då bolagen på stockholmsbörsen handlas i kronor. Därmed måste varje person som vill investera i någon form av råvarubolag oftast göra en bedömning om vilket håll man tror att både pris och valuta i den underliggande varan kommer att vandra. För tillfället har metallpriserna nått nästan årshögsta för samtliga metaller räknat i USD (idag ligger kopparn på 6920 USD/ton och Zink på 2318 UD/ton). Samtidigt har dollarna förstärkts ganska kraftigt från sin tidigare 6:80 nivå till ca 7:11 kr/USD. Priset på metallerna har därmed, räknat i SEK, ökat ganska kraftigt. Ändå har Lundin Mining sjunkit på sistone utan att några bolagsspecifika händelser har rapporterats. Självklart har utvecklingen kring Tenke-gruvan störst betydelse, men om förhandlingarna kring denna har åtminstone inte jag läst något nytt. Ändå har kursen rasat 4 kr och ger nu en potential på dryga 14% upp till tidigare årshögsta på 32 kr.

Lundin Mining stängde igår på 28:00 kr medan ett pris om 30 kr kan räknas hem även utan optionen i Tenke. Det säger en del om potentialen i aktien om konflikten i Kongo kan få en lösning. Till och med om lösningen inte ens är optimal för Lundin Mining (man har idag 25% av Tenke men riskerar en mindre andel då regeringen i Kongo vill omförhandla kontrakten som den menar är ogiltiga).

Får vi inga negativa besked kring Tenke tycker åtminstone jag att kursen bör stabiliseras kring dessa nivåer och snarare vända upp ganska snart.