Ja, då blev det som jag trodde till slut, nämligen att investerarna nog tyckte att det var lite för känsligt att ligga kvar fram till morgondagen. Risken efter meddelandet med jobbsiffrorna samt Tokyo’s hausse igår är ju att börserna i både Japan och Europa backar under “natten”. Detta framstår dessutom som mest sannolikt nu när USA backade så kraftigt inför slutet. Lägger man därtill de sedvanliga vinsthemtagningarna efter en kraftig uppgång samt att det är slutet på veckan så talar det mesta för en nedgång under morgondagen.