Börsen ser ut att sniffa mot årshögsta, men verkar inte orka över i skrivande stund utan hjälp från möjligen USA. Just nu är vi ca 0.7% upp och ligger mindre än 1% ifrån årshögsta.

Dock skall tilläggas att Ericsson ligger mer än 1% back, HM och Volvo är oförändradae medan Telia ligger 0.78% upp. Vi har med andra ord inte fått draghjälp från dessa, medan istället samtliga storbanker ligger just under 2% upp.

Enskilda skriver i ett kundbrev följand idag, om Swedbank:

SWEDBANK – ÖVERDRIVEN ORO FÖR BALTIKUM?
Att Swedbank fortfarande är extraordinärt lågt värderade är välkänt. En återgång till 10 års historiskt genomsnittlig värdering av eget kapital exklusive goodwill skulle medföra en kursuppgång på knappt 60 procent från dagens nivå. Debatten har snarare handlat om hur stor rabatt som är motiverad givet den fortsatta osäkerheten kring kreditförlustutsikterna i Baltikum.
Utifrån våra prognoser samt mycket konservativa antaganden om ett långsiktigt avkastningskrav på 11 procent och en långsiktig avkastning på eget kapital om 13 procent har vi idag en riktkurs på 85 kronor.
De senaste tio åren, 1999-2008, hade Swedbank genomsnittlig ränteabilitet på eget kapital inklusive goodwill om 17,4 procent och före krisen värderades de svenska bankerna generellt med avkastningskrav om cirka 9 procent.
Den imponerande motståndskraft som de svenska bankernas svenska delar uppvisat i denna lågkonjunktur anser vi borde motivera relativt låga avkastningskrav på de inhemska delarna av svenska banker. Därmed ser vi goda möjligheter för att marknaden på lite sikt snarare kommer att använda avkastningskrav på 10 procent och långsiktiga lönsamhetsantaganden om 14 procent på Swedbank vilket skulle motivera ett värde på 105 kronor per aktie.
På kort sikt finns det dessutom chansen att kreditförlustförväntningarna på Baltikum kommer att visa sig vara väl uppskruvade.
Vi har fortfarande som huvudscenario att de totala kreditförlusterna för Swedbanks baltiska verksamhet kommer att bli dubbelt så stora som vid utgången av tredje kvartalet, innan krisen är slut. Kvartalsrapporten visade dock på en snabbt avtagande tillväxt i osäkra fordringar jämfört med tidigare i år. Nu visar även officiell statistik från Estland att den sammanlagda mängden osäkra fordringar som finns i landets banker har minskat två månader i rad, vilket är första gången sedan krisen inleddes. Osäkra fordringar är en ledande indikator för kreditförluster. Mer än 40 procent av Swedbanks baltiska utlåning är i Estland och om den senaste tidens utveckling håller i sig kommer vår nuvarande kreditförlustprognos sannolikt visa sig vara allt för pessimistisk. Vi vågar dock ännu inte dra dessa slutsatser så långt att vi ändrar på vårt huvudscenario.
Swedbank rankas Köp och ingår i Nordic Select.