Jag noterar att både finansblogg.com och David Myslinksy på Redeye har publicerat sina teorier om varför vi kanske har ett julrally på gång och då finns kanske inte så mycket mer för mig att tillägga. Dock vill jag säga att årshögsta för DJ men inte SXP i första skedet indikerar att stock-picking kan vara lönsamt. Först när både DJ och SXP går över årshögsta skulle jag vilja klubba fast att vi ska vidare uppåt.

Intressant är att vi stod vid årshögsta när Dubaikrisen skakade världen. Då talades det om hur bräcklig ekonomin var och att detta var signalen på en snart kommande stor sättning på börsen. Som investerare skulle man knappast känna sig säker på sin sak och vi var nog många som minskade vår exponering. Några dagar senare har marknaderna återtagit förlorad mark och är på väg mot årshögsta. Alla, inklusive undertecknad, tycks snarare ropa på rally än finanskris. Athen och Grekland är det fortfarande lika få som bryr sig om. Skrev jag att det tog “ett par dagar” för oss att glömma Dubaikrisen? Jag menade förstås “en dag”.

Detta sammantaget gör att jag tror vi har ett utbrott på uppsidan framför oss. Möjligen blir tillvaron lite högre upp skakigare, men nog vill majoriteten av aktieägarna att vi ska ta oss dit.

Till syvende och sist tycker jag att värderingarna för mina stora portföljbolag börjar närma sig ett konsensus. DVS alla är överrens om att de är rätt värderade utifrån den information som finns tillgänglig idag. Det gör också att volatiliteten minskar. Det mina bolag har gemensamt är att alla har triggers som kan sätta fart på kursen uppåt, samtidigt som de har ganska begränsade fallhöjder, och det känns självklart bra. Har man varit med om Swedbank sedan 18 kr så klarar man det mesta, och så illa ska det ju inte behöva bli igen.