Rysslands regering har just meddelat att man reviderar upp BNP prognosen nästa år till +3.1% från +1.6%. Man säger samtidigt att man gör detta under så pass konservativa former att man behåller ett oljepris om 75 USD/fat i snitt under den kommande 2-3 åren.

Min egen teori är att vi inte kommer att gå speciellt långt under 75 USD/fat, snarare kanske hålla oss över 80 USD/fat. Vid ingången av 2011 är jag helt övertygad om att oljan står i närmare 90 USD/fat. Därmed skulle jag för mig själv räkna med ännu högre BNP-siffror. Med andra ord kan rysslandsfonder, eller t.ex. Vostok Nafta, komma att bli ganska bra placeringar på 2-3 års sikt.