USA stängde upp 0.4% igår. När börserna i USA öppnade lyckades OMX kravla sig från -1.3% upp till -0.58% inan vi vände med USA. I den bästa av världar borde vi således öppna ca 1% upp i morgon. Skulle vi lätt negativa terminer kan detta revideras till åtminstone 0.5-0.8%. För bankerna kan man kanske hoppas på mer, inte minst då Direxion Financial 3x är upp ca 7.5%.

Swedbank steg kraftig i förhållande till OMX igår. SEB stod emot bättre med ett fall på dryga procenten i jämförelse med Nordea och SHB som båda backade över 3%. I Swedbanks fall steg omsättningen till enorma (för rådande förhållanden) 16 miljoner aktier, vilket är en siffra vi inte sett på mycket länge. Jag noterar att MSI köpte på sig över 2 miljoner aktier under senare delen av handeln, och givet blankningsstatistiken som visade att blankningen på börsen minskar kraftigt ligger det nära till hands att tro att MSI köper tillbaka utlånade aktier. Men vad vet jag, kul att spekulera är det i alla fall.

Trenden i blankningen av Swedbankaktier är nu klart fallande. Dvs att utlåningen minskar för varje vecka som går. Det är ungefär en miljon aktier i snitt som återköps varje vecka. Enligt tidigare empirisk erfarenhet stiger kursen nästan 2kr för varje miljon aktier som återköps. Så var fallet när kursen stod som lägst, så kanske är det rimligt att tro att det minskat något på dessa nivåer. Ponerar vi att vi har ca 75 öre per miljon aktier så är det fortfarande en potential på dryga 10 kr enbart driven av återköp av utlånade aktier (14.5 miljoner aktier är fortfarande utlånade). Det säger en hel del.

Swedbank är uppenbarligen inne i ett momentum uppåt och visar en otroligt fin styrka när börsen faller. Det är roligt och lovar mer. Jag ser försiktigt positivt fram mot dagen. Som lite grädde på moset så noterar jag följande beträffande preferensaktien från gårdagen:

Köpt Sålt Tid Kurs Antal
NON EPB 17:26:54 65,55 4578
EPB AVA 17:00:36 66,60 125
AVA HQD 17:00:07 66,95 100
AVA EVL 17:00:06 66,95 4700

Som ni ser ligger senaste avslut för preffen drygt en krona under näst senaste avslut.