Hade detta varit för bara ett par år sedan hade jag varit ganska nervös nu när marknaderna tycks skakade och ingen riktigt vet hur den fortsatta riktningen blir. Men numer har jag lärt mig uppskatta nedgångar, ty det är endast genom nedgångar man kan hitta möjligheter att utöka antalet aktier i depån, såvida man inte skjuter till nytt kapital vill säga. Med lite eftertanke sedan mitt senaste inlägg i natt ställer jag mig lite mer ödmjuk till möjligheten att vi går ner lite till. Jag har inga funderingar på att sälja av något för stunden, utan egentligen hoppas jag att någon av mina exponeringar ska stå emot lite bättre än t.ex. Swedbank som åter ligger lite pyrt till. Tyvärr har jag för många preferensaktier för att kunna göra mig av med alla på ett effektivt sätt, och därför har jag bestämt mig att för all framtid ligga lång i detta innehav. Istället hoppas jag att LUMI ska stå emot lite bättre, i synnerhet då Kanada stannade på dryga 31 kr igår.

Både Vostok Nafta och Swedbank riskerar att dras med i eventuella nedgångar då det verkar drabba “alla som haft likartade bygg-boomer” som Dubai. I Swedbank’s fall är det ju Baltikum som vuxit så det knakat på lånade pengar, inte minst fastighetsmarknaden där. I Vostok’s fall är exponeringen inte lika självklar då man inte har fastigheter och då man inte har lika mycket oljeberoende i portföljen, medan man på motsatt sida om argumenten hittar många småsparare som kanske säljer ner kursen då de blir nervösa. Så självklart är förhoppningen nu att man ska kunna ha både LUMI och VNIL som står emot lite bättre än Swedbank, och möjligen visar det sig att jag hade tur då jag valde tidpunkt att diversifiera portföljen.