Parisgruppen har ju varit inblandad i en del diskussioner som påverkar LUMI på senare tid. Av alla bidragsgivare som ingår i Parsgruppen finns bland annat USA och Kanada som båda har företag i den kongolesiska gruvregionen där även LUMI är verksamt. Källor har gjort gällande att USA och Kanada försökt bromsa avskrivningen av lån innan kontraktsförhandlingarna med den kongolesiska regeringen varit i hamn, men samtidigt har källor, både inom och utanför Parisgruppen, sagt att så inte är fallet och att Parisgruppens arbete bör fortskrida utan påverkan av kontraktsförhandlingarna.

Personligen tycker jag det är bedrövligt. Vore jag bidragsland skulle jag tvinga regeringen i Kongo att fullfölja ingångna avtal. Men politik är politik och allt är inte möjligt. Det finns ändå goda förhoppningar om att krisen kanske kan lösas inom överskådlig tid och det skulle i så fall kunna ge LUMI ett rejält uppsving.

Jag har tidigare varit inne på att LUMI-aktien med lite välvilja kan räknas hem redan utan optionen i Tenke, och kan gruvan där leverera så finns det potential för mycket, mycket mer. Gruvan skulle initialt ge 110.000 ton koppar detta år, men beräknas nu ge 150.000 ton koppar detta år. I framtiden kan Tenke komma att leverera så mycket som 400.000 ton koppar. I dagsläget äger LUMI ca 25% av Tenke, dvs innan den kongolesiska regeringen får som dem vill, om de nu får det. Därmed inser vem som helst vilket otrolig potential det finns i denna aktie, vilket också, förutom min övertro på framtida efterfrågan av koppar men kanske framförallt Zink, är ett bidragande skäl till varför jag köpt LUMI över huvudtaget.