Åter missar BEF att leverera. Jag har sagt det förr och jag står vid det ännu: På kort sikt är det synd att Vostok Nafta har sådan stor andel av portföljen i bolaget, men på lång sikt kan det bli en guldgruva. Mycket av det bolaget nu säger sig vilja ändra på tycker jag pekar mot att man själva är mycket oroliga för resultatet, att man inser att de omstruktureringar man redan gjort inte räcker och att man måste både skära och effektivisera ytterligare.

Det som dock talar för BEF är att vi ser ut att vara på väg ur krisen och jag ser det som närmast självklart att priserna på både vete, korn och andra råvaror kommer att stiga kraftigt framöver. Nedan är ett litet utdrag av vad som planeras framöver:

——————————————————————————-
STOCKHOLM (Direkt) Black Earth Farming håller
spannmålsmixen för vårsådden 2010 till viss del öppen i syfte
att kunna justera enligt marknadssituationen för respektive
spannmålsslag.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Sådd och skörd planeras omfatta omkring 208.000
hektar för 2010 års säsong, en ökning cirka 13 procent
jämfört med 2009.

Black Earth Farming siktar på att öka den interna
säljkompetensen med sikte på export och logistik, samt
förbättra koordinationen mellan produktions- och
försäljningsprognoser och undersöka möjligheter till
terminsavtal med större nuvarande och potentiella kunder.

På kostnadssidan ska bolaget minska de administrativa
kostnaderna ytterligare genom att centralisera ett antal
funktioner, och även “revidera kompensationsstrukturer på
alla nivåer inom bolaget”.

Stefan Olsson +46 8 5191 7923
Nyhetsbyrån Direkt