Just som BEF kom med sin rapport meddelar Alpcot Agro (mindre konkurrent till BEF) att man lagt bud på BBAH Sweden AB’s bördiga marker i utkanten av Kaliningrad. Kaliningrad ligger närmare exporthamnar och gör att bolaget kan säkerställa bättre exportförhållanden, vilket låter mycket rimligt.

Jag har inga aktier i Alpcot Agro, ännu, men kan nog tänka mig att gå in med en liten slant även där på sikt. Det glädjande, som jag vill lyfta fram, är att det sker förvärv på den ryska sidan. Ekonomierna där och tron på framtiden börjar spira och det är något man som aktieägare i VNIL kan se fram emot.