Jag har kommenterat det tidigare, hur oljepriset verkar åka jojjo upp och ner. Ingen verkar kunna bestämma sig för vad ett fat ska kosta, och bättre blir det förstås inte av att även USD åker upp och ner.

Men en trend finns att se, nämligen att oljepriset alltid sjunker när USA-börserna öppnar för att sedan stiga lagom till det att Europa öppnar. Hur många gånger har man inte läst en sen kväll, “Oljan sjunker, råvarona sänken”, för att nästa dag läsa, “Oljan stiger”? Idag är bara ett exempel i raden. Betyder detta att eftefrågan på Olja är större i Asien och Europa än i USA? Inte vet jag, men vore jag tvungen skulle jag sätta mina pengar på just det.