Jag känner att vi måste reda upp ett par saker och för att göra det måste jag ge min version först:

  • Jag anser att alla finansmänniskor är gamar på gränsen till ohederliga som i det närmaste skulle sälja sin egen mormor för att förbättra försäljningssiffrorna och på så sätt få mer bonus.
  • Aktiemarknaden och den handel som idag bedrivs på börsen är ett skämt. Det är bara på gamarnas marknad som stora multinationella bolag kan ha värderas till plus/minus 10% på en och samma dag utan drivande kursnyheter.
  • Börsen är konstruerad av gamblers för gamblers. Även om underliggande skälen till varför börsen bör finnas är goda och “rätt” så förtar det inte att börsen på senare år blivit en lekplats för vuxna människor med mer pengar än de behöver för stunden.
  • Mycket av börsen är “hitte-på” som en femåring kan göra lika konstruktivt. T.ex. Att värdera bolag utefter sina respektive P/E-tal är rätt populärt. För olika branscher är det olika P/E-tal som gäller. För stela branscher som inte växer så mycket är det låga tal som gäller och för bolag och branscher som växer snabbt kan man tolerera höga P/E-tal. Men vem bestämmer dessa? Jag har läst att P/E för Lundin Mining på dryga 4 är strax under snitten på dryga 5, vilket är förtjänt då deras ena gruva bara har en livslängd på ytterligare 5 år. Frågan är då varför det är okej att vänta 5 år på att få tillbaka sina pengar och inte 6 år, eller 8 år för den delen? Skälet måste ju vara att det går att få tillbaka pengarna snabbare på annat håll. Jaha, men i så fall så investerar vi där istället, men då kommer deras värderingar ikapp, och då kan vi ika gärna bjuda lite till på första – Vips är vi uppe på 6 för hela börsen. Detta är “hitte-på” där det gäller att vara överrens med alla andra spelare bara.
  • Många kortsiktiga placeringar på börsen är bara “tur”, många är dessutom “otur”.
  • Det är giriga människor som i grunden har konstruerat denna börs och det är giriga människor som styr den. Det är giriga människor som tycker att P/E 5 är för lågt och att vi måste upp på P/E 6.
  • Börsen är sjuk!

But don’t hate the player, hate the game!

Alla gör vi ju vad vi kan för att tjäna pengar, och en sak som är säker är att de giriga människorna som styr börsen inte vill förlora sina pengar, så på ett eller annat sätt kommer investeringar här på sikt att bära frukt, vara inflationsskyddade och förmodligen ge en god avkastningn genom hela resan, det lovar jag er att gamarna kommer att se till. När vi dör kanske P/E 25 är “normalt” för branscher som idag har P/E 5. Det skulle ge en avkastning på 500% över, i mitt fall, 45 år. Dessutom både inflationsskyddat och utan att företaget behöver generera en enda ytterligare krona i vinst. Fundera på den ni!

Jag hoppas att min poäng med detta är solklar: Även om vi åker på en körare nedåt några dagar eller längre så är dessa nivåer fortfarande att betraktas som låga. Så är du ung och har ca 45 år kvar att leva så ska du fortsätta att ta pengar av din månatliga lön och investera på börsen. Eftersom alla som är på börsen vill tjäna pengar så kommer det bli en självuppfyllande profetia, på ett eller annat sätt, även om vi får genomlida ett par krascher till vad det lider. Var så säkra.