Högfrekvenshandel är den handel som automatiserade datorer utför med stöd av förprogrammerade algoritmer. Genom att handla på flera marknader samtidigt kan datorerna utnyttja att olika aktier prissätts olika. Förvisso brukar skillnader endast uppstå under en myckte kort stund, men det räcker för dessa datorer. Som en tjänst av börsen till sina närmaste och största kunder, tillåter man dessutom dessa högfrekvenshandlare att utnyttja serverhallar som står i direkt förbindelse till stockholmsbörsens egna datorer: Allt för att kommunikationen ska kunna ske så snabbt och smärtfritt som möjligt, samt för att avsevärt kunna minska driftstörningarna.

Bra eller dåligt? Helt förjävligt förstås. Dels fattar jag inte varför man ska tillåta datorer att sköta det jobb som vi vanliga småsparare tvingas utföra på egen hand. Dessutom får det ju oss småsparare att verkligen framstå som de små vi faktiskt är, dvs knappt märkvärda på börsen. Jag skulle bra gärna vilja veta hur mycket courtage börsen drar in på Citadel (CDG), för att nämna ett exempel.

Många hävdar att högfrekvenshandel ökar likviditeten på börsen och gynnar alla, men jag är skeptisk. Även om resonemanget låter rimligt så har omsättningen på börsens största bolag gått rätt ner i källaren på sistone. Det må hänga ihop med liknande incidenter även i USA, men är det inte lite märkligt att händelser som omsättning och de  nya tickeravsluten inträffar nästan samtidigt?

I Stockholm får högfrekvenshandeln bara ske med de 30 mest omsatt aktierna, vilket förstås begränsar det hela en aning, samtidigt lär det ju inte ligga i frekvenshandlarnas egna intresse att handla med aktier där likviditeten är för låg från början.

Klart är i alla fall att CDG även handlar med Swedbank, och där har omsättningen verkligen körts i botten. Liknande symptom syns även hos t.ex. Boliden.