Jag läste idag en intressant artikel i E24 om hur den norska oljefonden vill begränsa skillnader i budplikt mellan de röststarka a-aktierna och de övriga aktierna i ett bolag. Som ni vet sålde ju Investor sitt innehav i Scania till ett långt bättre pris än vad någon vanlig dödlig kunde få (Investor fick ca 200 kr/aktie medan kursen stod i ca 70 kr), om jag minns rätt. Hur som helst vill norska oljefonden ändra på detta. Men det var inte just det jag reagerade på i artikeln, utan det faktum att norska oljefonden förfogar 1.7% av alla aktier i hela europa, till ett värde om 3.100 miljarder kronor, i dagsläget.

Bra jobbat norrbaggar!