Dagens siffror från Lettland, som kom in något bättre än väntat, eldade tillsammans med det positiva sentimentet i övrigt på kursutvecklingen för Swedbank. Jag vågar mig faktiskt på en gissning om att vi nu, för sista gången, har kunnat handla Swedbank för dryga 50-lappen. Det bör stå utom alla rimliga tvivel att konjunkturen håller på att vända och att det inte blev så illa som alla trodde. Jag kommer framgent inte längre att fokusera på hur stora förlusterna blir för Swedbank, utan hur stora möjligheterna för banken är. Med en stadig kassa borde det komma fina möjligheter.