Jag var inne på det redan igår, nämligen att många ser ut att spekulera i guldet kortsiktigt, trots att börserna stigit kraftigt på sistone och trots att jag tror börsen har mycket mer att ge. Guld anses av många vara det enda som är absolut inflationsokänsligt. Vissa vill gå så långt och säga att det egentligen är guldet som definerar värdet på de andra tingen: Det skulle alltså vara guldet som bestämmer hur många dollar som du måste hosta för att få det, inte den som äger dollarn, eller någon annan världsvaluta för den delen.

Många länder i väst, inte minst i EU, har nästan halva sina valutareserver i guld. I och med Indiens tokstora köp på 200 ton guld igår, vilket pressade upp priset nästan 30 USD/uns, blev världen medveten om att även de asiatiska länderna, som förr bara kunde drömma om att ha en guldreserv, nu också har råd och möjlighet, och ännu viktigare, viljan att hellre köpa guld än att bunkra t.ex. dollar.

Detta, mina vänner, är bara ett tecken i raden på att USA’s världsdominans håller på att minska.