Breda börsnedgångar är inget som brukar dyka upp en gång om året, ännu mindre två gånger om året. Med en färsk världsbaisse i faggorna finns det kanske saker vi kan lära oss av historien och som vi kan dra nytta av. Jag ser några punkter som kan vara värda att ta fasta på och som senast lärdes vid finanskrisens start:

* Det som gått upp mycket sjunker snabbt
* Det som sjunker snabbt kommer en dag att rekylera häftigt
* Råvaror går i bräschen för nedgång
* Finans får sig några törnar före verkstad
* Defensiva aktier kan tjäna som skyddshamn, även om dessa också sjunker
* Man måste in igen när det blivit riktigt billigt, annars missar man uppgången
* Det går alltid ner lite mer än man tror är möjligt

Mitt grundråd blir att våga trejda som om exakt samma historia upprepar sig igen. Men var medveten om att marginalerna förmodligen är tajtare, dvs dipparna är inte lika djupa och uppgångarna går kanske inte lika snabbt, liksom att topparna kanske inte blir fullt så höga.