Jag har idag sålt av stora mängder preferensaktier till förmån för a-aktien av två skäl:

1. Jag kunde sälja preffen dyrare än vad jag köpte a-aktien för. Jag har noterat att a-aktien handlas dyrare än preffen vid uppgång, medan det omvända gäller vid nedgång. Den här gången försöker jag utnyttja det genom att skifta åt ena hållet nu och andra hållet senare.

2. Med större andel a-aktier har jag större möjligheter att komma ur en större del av mitt innehav om det skulle vara så att det börjar osa riktigt hett om hela börsen.

I snitt tjänade jag nästan 50 öre per aktie trots att jag köpte till bästa tillgängliga kurs. Det kan vara gratispengar. Nackdelen är att omsättningen i preffen är låg och att man måste göra ganska många avslut för att inte sälja ner kursen. Däremot buntar Avanza ihop all avslut på samma nivå till ett köp (om det inte är fler än fem avslut).