Värt att notera är i alla fall att omsättningen idag ökade till nära nog det dubbla mot normalt. Ett tag var kursen nere på dryga 55 kr. När kursen senast rasade från 69 kr till 35 kr upphörde raset med att omsättningen tilltog extremt mycket, samt att SHB satte igång och köpte obscena mängder aktier. Då var kursen 35kr och omsättningen 23 miljoner aktier (omräknat (i huvudet) till dagskurser om ca 27 kr och 29 miljoner aktier). Idag omsattes 18 miljoner aktier till lägsta kurs om 55 kr. Nästan för bra för att vara sant då symmetrin blir fantastiskt. Bättre blir det av att samtliga svenska banker storköpte enorma mängder aktier idag.

Mäklare Köpt Sålt Nettoköpt Intern handel
ENS 4299108 1340347 2958761 468457
SHB 1215833 256524 959309 19674
SWB 1803182 1173849 629333 355121
UBS 761091 189180 571911 1214
AVA 1072855 792912 279943 81831
NDS 729386 556585 172801 117755

Som om detta inte vore nog tangerar dagens kursbotten på 55 den tidigare bottenkurvan nästan perfekt (lägg tangent på tidigare bottnar och vi träffar linjen perfekt). För bra för att vara sant?

Det enda som idag talar mot fortsatt uppgång tycks vara den baisse som råder. Vi går uppenbarligen in i en kortsiktig (!?) bearmarket och det gäller att positionera sig rätt. Mer om detta snart.