Det har uppstått en diskussion kring huruvida det är Folksam eller inte som säljer. Några vill hävda att det kan vara utländska investerare som utnyttjar raset mellan USD/SEK. I så fall skulle investerarna sälja genom ENS som varit de klart största nettosäljarna den senaste tiden.

Det som talar mot detta är att de utländska bankerna också borde storsälja, men det gör de inte. Åtminstone inte i någon större omfattning. Idag har det varit lite fler försäljningar. Inte anmärkningsvärt, men lite fler. Ändå har dollarn stigit kraftigt i värde de två senaste dagarna, vilket i så fall skulle tala emot hypotesen om utländska investerare som säljer av.

Vidare kan man undra hur många utländska investerare som har fler aktier att sälja med tanke på att de inte fick ta del av nyemissionen. Således borde de vara på väg in, snarare än ur.

Nåja, ingen kan förstås veta hur det egentligen ligger till. Men tids nog så lär det bli uppenbart.